Hazır Beton Nedir ?
Üretim Metodları
Bileşen ve Malzemeler
Betonda Dayanım Sınırları
Diğer Hazır Beton Ürünleri
Betonda Aranan Özellikler
Betonda Kalite Kontrolleri
Anormal Hava Şartlarında Beton Üretimi
Betonun Siparişi ve Teslim Alınması
Kompozit bir yapı elemanı olan Betonarmenin ( Beton+ Demir ) bileşenlerinden olup, Çimento, Agrega, mineral katkı, kimyasal katkı ve karışım suyundan oluşan “yarı mamul “ bir yapı malzemesidir.alzemesidir.
 
 
Bilgisayar kontrollü santrallerde belirli veya özel tasarımlarla bileşen malzemelerin karıştırılması ile üretilen ve kullanıcıya “Taze Beton “olarak teslim edilen betondur.
 
 
Betonun Kaliteli üretilmesi ne kadar önemli ise, şantiyelerde bilinçli ve doğru şekilde kullanılması da o kadar önemlidir.
 Basınç Dayanımı Sınıfı En Düşük Karakteristik Silindir Dayanımı fck,sil (N/mm2) En Düşük Karakteristik Küp Dayanımı fck,küp (N/mm2)
C 8/10 8 10
C 12/15 12 15
C 16/20 16 20
C 20/25 20 25
C 25/30 25 30
C 30/37 30 37
C 35/45 35 45 
C 40/50 40 50
C 45/55 45 55
C 50/60 50 60
C 55/67 55 67
C 60/75 60 75
C 70/85 70 85
C 80/95 80 95
C 90/105 90 105
C 100/115 100

Zemin Şap Uygulaması

Şap neden atılır?
Şapın kullanılmasındaki ilk amaç, tesviye betonu dökülmüş yüzeyi dış etkenlerden korumak olarak ifade ediliyor. Akabinde ise kullanılan alanın kullanım süresini uzatmak; özel amaçlar için kullanılacak alanların özelliğine uygun yer kaplaması yapmak şeklinde sıralanıyor.
 
Şap nerelerde kullanılır?
Su ve nem etkisinde bulunan yerler, Açık ve kapalı otoparklarda, Fabrika iç ve dış sahalarında, Açık spor alanları, kapalı spor salonları, Sergi ve gösteri salonları gibi alanlar…
 
Helikopterli Şap Uygulama
Helikopterli şap uygulama, inşatta şap atmak, teknik şartnameye göre ve şap dökme sırasına göre yapılıyor. Belirlenmiş kurallara göre atılmayan bir şap yapıya ciddi zararlar vereceği gibi, aynı zamanda yaşam konforunu ciddi derecede olumsuz etkileyecektir.
 
Şap Dökme Teknik Şartnamesi
 
Şap yapılması öncesi uygulama yapılacak alanın temizliği yapılacaktır. (alçı, harç artığı, beton kırığı gibi…)
Şap  yapılması öncesi uygulama yapılacak alan sulanacaktır.
Anolar önceden hazırlanmış +1.00 kotuna uyularak 5cm yüksekliğinde çekilecektir.
Her ano çekiminden sonra kontrolu işveren tarafından yapılarak şap imalatına geçilecek.
Şap imalatı biten yerler 12 saat sonra sulanacaktır.
Şap imalatı mastarında, kotunda ve terazisinde yapılacaktır.
İmalatı engelleyen yerler bildirilecektir.
Şap harcı 250doz olarak yapılacaktır.
Makineli yapılan şaplarda tepsi+bıçak kullanılacaktır.
Şap imalatı yapılan yerde elektrik, tesisat boruları korunacak zarar verilmeyecektir.
İmalat süresince diğer bitmiş imalatlara zarar verilmeyecek, gerekirse korumaya alınacaktır.
Teknik şartname kapsamındaki pozların ölçümünde bitmiş net yüzey ölçüleri esas alınmaktadır.
 

 Beton Nedir?
Beton; temel olarak belirli ölçülerde çimento, su ve agrega (kum, çakıl, kırmataş vb.); gerektiği durumlarda ise kimyasal ve mineral katkı maddelerinin de homojen olarak karıştırılmasıyla oluşan, başlangıçta plastik ve akıcı kıvamda olup şekil verilebilen, ilerleyen süreçte ise çimentonun hidratasyonu ile sertleşip dayanım kazanabilen yapı malzemesidir.

 Hazır Beton Nedir?
Modern tesislerde, bilgisayar kontrolü ile standartlara uygun ve bilimsel şekilde üretilen betona hazır beton denir. Hazır beton santralinde üretilen beton, klasik yöntemlerle (elle veya betoniyerle) üretilen betondan özellikle malzeme oranlarının doğru tespiti ve bu oranlarda karışımı açısından çok daha kalitelidir.

 Beton Nedir?
Beton; temel olarak belirli ölçülerde çimento, su ve agrega (kum, çakıl, kırmataş vb.); gerektiği durumlarda ise kimyasal ve mineral katkı maddelerinin de homojen olarak karıştırılmasıyla oluşan, başlangıçta plastik ve akıcı kıvamda olup şekil verilebilen, ilerleyen süreçte ise çimentonun hidratasyonu ile sertleşip dayanım kazanabilen yapı malzemesidir.

Hazır Beton Nedir?
Modern tesislerde, bilgisayar kontrolü ile standartlara uygun ve bilimsel şekilde üretilen betona hazır beton denir. Hazır beton santralinde üretilen beton, klasik yöntemlerle (elle veya betoniyerle) üretilen betondan özellikle malzeme oranlarının doğru tespiti ve bu oranlarda karışımı açısından çok daha kalitelidir.

Beton Karışım Tasarımı Nedir?
Beton karışım tasarımı; istenen kıvam, işlenebilme, kohezyon, dayanım, dayanıklılık, hacim sabitliği ve aranan diğer özelliklere sahip en ekonomik betonu elde edebilmek amacıyla gerekli çimento, agrega, su, hava ve gerektiğinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin miktarlarını belirlemek için yapılan işlemlerdir (TS 802 Madde 3.1)

 Agrega
Harç veya beton oluşturmak için bağlayıcı madde ile bir arada kullanılan; izolasyon maksatlı temel altına, çeşitli işlevleri yerine getirmesi için balast adıyla demiryoluna, çamurlaşmanın önüne geçebilmek için genelde toprak zemin üstüne vb. alanlara tek başına kullanılan, kum, çakıl, kırmataş, kırma kum gibi doğal; genleştirilmiş kil, curuf gibi yapay mineral kompozisyonlu granüler (taneli) malzemelere agrega denir.
 
Beton ve harç içerisinde kullanılan agrega çimento hamurunun zamanla uğrayacağı deformasyonları (büzülme, genleşme) ve bu deformasyonlara bağlı olarak oluşabilecek çatlakları azaltır. Aynı zamanda sert ve dayanıklı yapıda olmaları nedeniyle betonun dayanımını da artırırlar.
 
 Agrega Granülometrisi (Tane Dağılımı)
Agregalar Amerikan Eleklerine göre (ASTM) boyutlarına göre ayrıldığında;
 
0,074 mm ve altı agregalar: Mineral filler [çok ince agrega (silt, kil)]
0,074 mm ile 4,76 mm arası agregalar: Kum (İnce, orta, kaba kum)
4,76 mm ile 75 mm arası agregalar: Çakıl (İnce ve kaba çakıl)
75 mm ile 300 mm arası agregalar: Sert taş
300 mm ve üstü agregalar: Sert kaya bloğu şeklinde sınıflara ayrılır.
Granülometri; karışıma girecek malzemelerin, karışıma hangi oranlarda katılacağını belirten ifadedir. Agregalar da betonun bileşenlerindendir. Fakat betona hem farklı farklı boyutta hem de farklı oranlarda dahil edilirler. Örnek olarak betona;
 
Optimum seviyesinden daha fazla ince agrega konulursa: Betonda fazla özgül yüzey alan oluşur ve bünyesinde fazla su tutar. Buda betonda düşük dayanım ve düşük dayanıklılık oluşturacaktır. İçerisine agrega olarak çakıl yerine sadece kum katılan bir şap düşünelim. Bu şapın dayanımı betona nazaran çok daha düşüktür.
 
Optimum seviyesinden daha fazla kaba agrega konulursa: Betona işlenebilme zorluğu katar. Boşluklu yapı meydana getirerek betonun permeabilitesini (geçirimliliğini) artırır. Dayanımı ve dayanıklılığı düşürür.
 
Betona aynı boyutta tek tip agrega konulduğunda ise betonda boşluk hacmi fazla olacak ve geçirimlilik artacaktır. Bu nedenle betona katılan agrega uygun granülometride olması gerekir.
 
Uygun granülometri; taze betonun karıştırılması, taşınması, yerine serilmesi ve sıkıştırılması işlemleri boyunca, iri ve ince tanelerin (4 mm üzeri iri, 4 mm ve altı ince agrega) segregasyonuna neden olmayacak şekilde, istenilen işlenebilmenin ve kıvamın elde edilmesini sağlayacak agrega tane boyutu dağılımına denir. Betona düzgün bir tane boyutu dağılımı uygulandığında küçük boyutlu taneler, büyük boyutlu tanelerin arasına girerek boşluk hacmini ve çimento hamuru (çimento+su karışımı) ihtiyacını azaltacaktır.
 
Çimento hamuru miktarı, agrega taneleri arasında doldurulması gereken boşluk miktarı ve çimento hamuru ile sarılması gereken agrega toplam yüzey alanı ile doğrudan ilişkilidir. Betonu oluştururken maliyetide göz önünde tutmamız gerekir. Betonu oluşturan bileşenler arasında en maliyetli bileşen çimentodur. Bu nedenle uygun agrega dağılımı çimento miktarını azaltacak, azalan çimento miktarı da beton maliyetini doğrudan doğruya düşürecektir.